2. januar 2014

Reise (Temalek 9/10 - glede)

Nest etter barna er det å få reise rundt i verden det som gir meg mest glede!